Informacje

WAŻNE INFORMACJE

         

 • Doba hotelowa zaczyna się od godz. 16:00 i kończy o godz. 11:00 dnia następnego.
 • Pora śniadania   8:00 – 10:00.
 • Cisza nocna obowiązuje w godzinach: 22:00 – 7:00
 • Prosimy o nie wynoszenie jedzenia i zastawy z jadalni oraz nie wnoszenie do jadalni własnej żywności i napojów.
 • Sprzątanie pokoju następuje od 8 dnia pobytu na życzenie Gościa (możliwe jest wcześniejsze sprzątanie za opłatą 20 zł)
 • Wymiana pościeli jest możliwa po 7 dniach pobytu w cenie 40 zł/pokój
 • Opróżnianie koszy na śmieci, wymiana ręczników, uzupełnianie papieru toaletowego następuje natychmiast po zgłoszeniu w recepcji. Każdorazowa wymiana reczników przed 8 dniem pobytu – 7 zł.
 • Prosimy o nie pozostawianie dzieci bez opieki. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice, lub opiekunowie.
 • Prosimy o dokładne zamykanie drzwi do pokoju na klucz, oraz drzwi wejściowych do pensjonatu na klucz po godz. 22:00.
 • Za zagubienie klucza do pokoju pobierana jest opłata 50 zł..
 • Brama wjazdowa zamykana jest o godz. 22:00 i otwierana o 7:00.
 • Strefa SPA jest czynna w godz. 15:00 – 20:00.
 • Zakaz wnoszenia rowerów do pokojów.
 • OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA TYTONIU WEWNĄTRZ OBIEKTU I NA BALKONACH
 • Prosimy nie wynosić koców na plażę !

Regulamin basenu i strefy SPA

1. UZNAJE SIĘ, ŻE KAŻDA OSOBA PRZEBYWAJĄCA NA BASENIE I W STREFIE SPA ZAPOZNAŁA SIĘ Z POSTANOWIENIAMI NINIEJSZEGO REGULAMINU I ZOBOWIĄZAŁA SIĘ DO BEZWZGLĘDNEGO JEGO PRZESTRZEGANIA

 1. Z BASENU MOGĄ KORZYSTAĆ OSOBY: – UMIEJĄCE PŁYWAĆ – DZIECI DO LAT 16 WYŁĄCZNIE POD STAŁĄ OPIEKĄ I NADZOREM OSÓB PEŁNOLETNICH – NIEPEŁNOSPRAWNE WYMAGAJĄCE BEZPOŚREDNIEJ OPIEKI ORAZ OSOBY ZE SKŁONNOŚCIAMI DO ATAKÓW SKURCZÓW LUB UTRATY PRZYTOMNOŚCI TYLKO Z PEŁNOLETNIM OPIEKUNEM
 2. NA BASEN I DO STREFY SPA NIE BĘDĄ WPUSZCZANE OSOBY: – KTÓRYCH STAN WSKAZUJE NA SPOŻYCIE ALKOHOLU LUB INNYCH PODOBNIE DZIAŁAJĄCYCH ŚRODKÓW, – Z ZEWNĘTRZNYMI OZNAKAMI USZKODZEŃ SKÓRY, – Z OZNAKAMI CHORÓB STWARZAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWO UTONIĘCIA, – KTÓRYCH ZACHOWANIE MOŻE STANOWIĆ ZAGROŻENIE DLA OTOCZENIA, – KTÓRYCH STAN HIGIENY ODBIEGA OD OGÓLNIE PRZYJĘTYCH NORM.
 3. OSOBY O NIESTABILNYM STANIE ZDROWIA [SCHORZENIA SERCA, ZABURZENIA KRĄŻENIA, RÓWNOWAGI LUB TEMU PODOBNE] KORZYSTAJĄ Z PŁYWALNI I STREFY SPA ZE SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚCIĄ PO KONSULTACJI Z LEKARZEM, NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 4. KORZYSTAJĄCYM Z BASEU NIE WOLNO POWODOWAĆ SYTUACJI ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU OSÓB TAM PRZEBYWAJĄCYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI: — WCHODZIĆ DO WODY BEZ ZEZWOLENIA,- BIEGAĆ PO CHODNIKACH OTACZAJĄCYCH NIECKI BASENU– SKAKAĆ DO WODY Z BRZEGÓW BASENU– POPYCHAĆ, WRZUCAĆ DO WODY I ZANURZAĆ POD WODĘ INNYCHUŻYTKOWNIKÓW BASENU- PALIĆ PAPIEROSÓW, PIĆ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ- WPROWADZAĆ LUB WNOSIĆ WSZELKIEGO RODZAJU ZWIERZĄT
 5. STREFA SPA I BASENU NIE ODPOWIADA ZA WYPADKI I ZDARZENIA WYNIKŁE Z NIEPRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW NINIEJSZEGO REGULAMINU

 6. Podgrzewanie wody w basenie w okresie 01.06 – 31.08.